Czasem warto pójść do sądu
03.08.2009

Polskie sądy, zarzucane skargami podatników na niesłuszne postanowienia i decyzje organów podatkowych, w wielu przypadkach podzielają stanowisko podatników. Najświeższym przykładem może być wyrok WSA w Rzeszowie ogłoszony 29 czerwca br. Sąd [...] uznał, że istniejące w ustawie o podatku VAT generalne odwołanie do przepisów ustawy o podatku dochodowym było niezgodne z przepisami unijnej dyrektywy VAT, jak też z całym systemem podatku od wartości dodanej. Naczelną bowiem zasadą tego podatku jest neutralność. Oznacza to, że podmiot gospodarczy nie może ponosić ciężaru ekonomicznego tego podatku, gdyż ideą VAT jest opodatkowanie konsumpcji, nie zaś „biznesu”. – pisze doradca podatkowy Artur Cmoch.


Pobierz pdf