Problematyczne opodatkowanie akcjonariusza spółki komandytowo–akcyjnej
01.09.2009

Ostatnie orzeczenia sądów administracyjnych, odnoszące się do zasad opodatkowania dochodów osiąganych przez akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych, mogą stanowić przełom w wykorzystaniu tych spółek do prowadzenia działalności gospodarczej. – pisze Artur Cmoch, doradca podatkowy.


Pobierz pdf