Odszkodowanie nie jest ograniczone do wartości zadatku
29.09.2009

Uchwałę Sądu Najwyższego o niewykonaniu zobowiązania komentuje radca prawny, Paweł Wójcik: "Po lekturze uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego można dojść do dwóch kluczowych wniosków. Po pierwsze: uprawniony z tytułu zadatku może dokonać wyboru pomiędzy uprawnieniem z umowy o zadatek, a uprawnieniami jakie dostarczają przepisy o niewykonaniu zobowiązań na zasadach ogólnych (art. 471 i nast. KC). Po drugie: nie jest możliwe połączenie uprawnienia z tytułu zadatku oraz odpowiedzialności na zasadach ogólnych, innymi słowy nie można odstąpić od umowy, żądać zadatku w podwójnej wysokości lub zatrzymać zadatek, a nadto żądać jeszcze dalszych roszczeń, które przewyższają kwotę zadatku. […]"


Pobierz pdf