Problemy z rozliczeniem wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego
26.10.2009

Powszechna do niedawna praktyka, zgodnie z którą wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie powoduje powstania obowiązku do zapłaty podatku dochodowego jest coraz częściej kwestionowana przez organy podatkowe. Podatnicy mają jednakże po swojej stronie mocne argumenty. - pisze Artur Cmoch, doradca podatkowy.


Pobierz pdf