Czy kara umowna może być kosztem podatkowym
21.12.2009

Jak pokazuje praktyka organy państwa zamiast zachęcać podatników do podejmowania działań nakierowanych na osiąganie wyższych przychodów zdają się do takich działań zniechęcać. Jaskrawym przykładem owego paradoksu jest omawiana sytuacja, w której podatnik dążący do poprawy wyniku finansowego jest karany za swoją przedsiębiorczość, pomimo że przekłada się ona bezpośrednio na wyższe podatki płacone do kasy państwa. – felieton doradcy podatkowego, Artura Cmocha.


Pobierz pdf