Biogazownie - energia z odnawialnych źródeł
26.01.2010

Rozwój biogazowni w Polsce to konieczność wynikająca ze zobowiązań międzynarodowych podjętych w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego. […] Najbardziej oczywiste jest pozyskanie kapitału ze środków unijnych oraz środków krajowych bezzwrotnych. Jednakże optymalne jest dodatkowe wsparcie inwestycji ze strony podmiotów prywatnych. Zminimalizuje to wkład gminy, zoptymalizuje efektywność przedsięwzięcia i odciąży gminę organizacyjnie, gdyż to podmiot prywatny będzie odpowiedzialny za projekt i budowę biogazowni według określonych przez gminę parametrów funkcjonalnych. Należy zatem zawrzeć umowę koncesji na roboty budowlane lub usługi albo umowy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W Polsce obie te instytucje są stosunkowo nowe. – komentarz radcy prawnego Jacka Wilczewskiego.


Pobierz pdf