Będzie mniej biurokracji w urzędach
02.02.2010

Joanna Sebzda–Załuska, radca prawny, wyjaśnia dlaczego projektowana nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego nie wpłynie istotnie na usprawnienie postępowań: - "Dziś wydawanie zaświadczeń odbywa się w ramach uproszczonego postępowania. W rezultacie organ wystawia zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, co często oznacza od ręki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. W myśl projektowanego art. 64 c § 1 kpa, złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia może zostać zakwestionowane przez organ, a urzędnik w ramach swobodnego uznania może zażądać zaświadczenia. Istnieje obawa, że stanie się to praktyką organów, nie zaś wyjątkiem, zupełnie niwecząc założenia ustawodawcy."


Pobierz pdf