Problem z kosztami podwyższenia kapitału wraca
15.02.2010

Wydawało się, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalona została linia orzecznicza, zgodnie z którą wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego stanowią koszt uzyskania przychodów. Niestety, ostatnie orzeczenia NSA tego nie potwierdzają. [...] Wydatki z podwyższeniem kapitału zakładowego są związane ze źródłem dochodu jakim jest prowadzona przez podatnika działalność gospodarcza. Jeżeli dochody generowane z tej działalności podlegają opodatkowani podatkiem dochodowym, koszty pozyskania kapitału, który posłuży przecież prowadzeniu tej działalności, stanowią wydatki, które na podstawie art. 15 ustawy powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Pozostaje mieć nadzieję, że NSA podzieli powyższą argumentację. - felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego


Pobierz pdf