Przepisy dotyczące wymiany udziałów będą korzystniejsze dla podatników
21.05.2010

W wyniku konsultacji społecznych MF rezygnuje z części planowanych zmian w podatkach dochodowych. – […] Początkowo resort chciał uzależnić neutralność wymiany udziałów od tego, czy jest ona podyktowana względami ekonomicznymi, czy też głównym jej celem jest zmniejszenie obciążeń podatkowych. Taki zapis dawałby organom podatkowym dużą dowolność oceny działań spółek. Organizacje przedsiębiorców słusznie wskazywały, że tego rodzaju ograniczenie byłoby niezgodne z konstytucją. – wyjaśnia Artur Cmoch, doradca podatkowy.


Pobierz pdf