Problemy podatkowe związane z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa
19.07.2010

Przepisy ustaw definiując przedsiębiorstwo odwołują się wprost do definicji zawartej w przepisach Kodeksu cywilnego. Na gruncie tych przepisów brak wątpliwości, że zobowiązania nie wchodzą w jego skład. Taki stan prawny obowiązuje od 25 września 2003 r. Jednak wcześniej w skład przedsiębiorstwa wchodziły zobowiązania. Wydaje się że autorzy przepisów podatkowych nie zauważyli wprowadzonej zmiany i nie zaktualizowali w odpowiedni sposób definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP). Mamy zatem obecnie do czynienia z sytuacją, w której definicja przedsiębiorstwa nie zawiera zobowiązań, natomiast zobowiązania w dalszym ciągu są elementem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Sprawę dodatkowo komplikuje orzecznictwo sądów cywilnych. – o kłopotach z definicją ZCP pisze Artur Cmoch, doradca podatkowy.


Pobierz pdf