Możliwość korzystania ze zwolnień i dobrodziejstw umów międzynarodowych
31.08.2010

Z punktu widzenia działań mających na celu optymalizację wysokości zobowiązań podatkowych, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają istotne znaczenie. Postanowienia w nich zawarte znajdują zastosowanie przede wszystkim w zakresie optymalizacji podatku od dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz w przypadku sprzedaży praw majątkowych. – pisze Artur Cmoch, doradca podatkowy.


Pobierz pdf