Abonent czasem musi zwrócić ulgę
05.10.2010

Jaki wpływ na relacje abonenta z operatorem ma zmiana cennika lub regulaminu wynikająca ze zmiany przepisów prawa? – O takich zmianach abonent powinien zostać poinformowany ze standardowym, miesięcznym wyprzedzeniem. Problem pojawia się wtedy, kiedy vacatio legis przepisów wymuszających zmiany nie pozwala na zachowanie tego terminu. Abonenta należy również poinformować, że może wypowiedzieć umowę, jeśli zmian nie akceptuje. Gdyby jednak abonent skorzystał z tego prawa, dostawcy usług przysługiwać będzie roszczenie o zwrot ulgi. Nie są to bowiem zmiany zależne od dostawcy usług. – rozmowa z mecenasem Wacławem Knopkiewiczem.


Pobierz pdf