Wytwarzanie energii z biogazu będzie działalnością regulowaną
28.12.2010

Organem rejestrowym dla przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego lub produkcją z niego energii elektrycznej jest Prezes Agencji Rynku Rolnego. [...] Uzyskanie wpisu do rejestru Prezesa ARR, nie jest obarczone tak surowymi wymaganiami jak uzyskanie koncesji wydawanej przez Prezesa URE. Skutkiem braku rejestracji będzie odmowa wydania świadectwa pochodzenia dla biogazu rolniczego lub wyprodukowanej z niego energii elektrycznej. Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej prawem rejestracji stanowi również wykroczenie, podlegające karze ograniczenia wolności albo grzywny. – komentarz Arkadiusza Faleckiego, eksperta z Departamentu Paliwowo-Energetycznego nt nowelizacji prawa energetycznego w obszarze biogazu.


Pobierz pdf