GWW Legal pomoże resortowi cyfryzacji wspierać projekty szerokopasmowe
31.08.2012

Po stronie GWW Legal projekt nadzoruje i pilotuje mecenas Jacek Wilczewski, który od ponad czterech lat kieruje obsługą prawną GWW Legal w zakresie projektów szerokopasmowych finansowanych z funduszy unijnych dla różnych organów administracji państwowej i podmiotów samorządowych.
 
Zgodnie ze specyfikacją wśród zadań zwycięzców przetargu są:
  • przygotowanie opinii, analiz, ekspertyz oraz rekomendacji dla samorządów i firm realizujących lub zamierzających realizować projekty z zakresu działania 8.3 (Internet dla ubogich) lub 8.4 (sieci ostatniej mili) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej;
  • przygotowanie założeń przepisów, które usuną bariery prawne na jakie natykają się wykonawcy projektów;
  • doradztwo prawne przy przetargach i realizowaniu projektów szerokopasmowych finansowanych z funduszy unijnych, które są jednymi z największych tego rodzaju projektów we wszystkich państwach członkowskich UE.


W skład konsorcjum, obok GWW Legal jako doradcy prawnego, wchodzi również firma Ernst & Young Business Advisory oraz Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, które będą odpowiadały za obszary doradztwa technicznego i ekonomicznego.