Błędy w specustawie przeciwpowodziowej
11.05.2011

Zastanowienia wymaga zatem, czy istniała potrzeba wprowadzenia specustawy przeciwpowodziowej. Nie można zakwestionować twierdzenia, że ochrona ludzi i mienia przed powodzią jest kwestią bardzo istotną i powinna zostać przez państwo uznana za priorytet (…) Niemniej należy odpowiedzieć na pytanie, czy brak tak niezbędnych budowli przeciwpowodziowych jest wynikiem trudności w pozyskaniu przez właściwe organy decyzji uprawniających do ich realizacji, co wiąże się również z problemami w pozyskaniu tytułu prawnego do nieruchomości, czy też ma związek z brakiem środków finansowych na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego ustawowego obowiązku w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej - wyjaśnia Joanna Sebzda-Załuska, radca prawny.


Pobierz pdf