Kolejny sukces GWW przy reprezentacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w przetargu, którego wartość szacuje się na ponad 420 milionów złotych
20.03.2018

Przetarg dotyczył zaprojektowania, dostawy i instalacji elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych. Celem wprowadzenia systemu miało być przekazywanie informacji dotyczących odjazdów i przyjazdów pociągów.

Pod koniec stycznia br. PKP Polskie Linie Kolejowe podjęła decyzję o unieważnieniu tego przetargu. Rozstrzygnięcie to zostało zakwestionowane przez wykonawcę (polsko – chińskie konsorcjum), który zażądał dalszego prowadzenia postępowania. Wyrokiem z dnia
8 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że działanie PKP Polskie Linie Kolejowe było prawidłowe i zgodne z przepisami.

PKP Polskie Linie Kolejowe w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą była reprezentowana przez dwie kancelarie. Z ramienia GWW wsparciem merytorycznym przy podejmowaniu decyzji o unieważnieniu postępowania oraz reprezentacją przed Krajową Izbą Odwoławczą zajmowała się adwokat Agnieszka Adach.