Sukces GWW w miliardowym przetargu PKP
25.01.2018

GWW z sukcesem reprezentowało PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w przetargu, którego wartość szacuje się na 3 mld złotych

Przetarg dotyczy budowy systemu komunikacji ERTMS/GSM-R. Budowa zakłada położenie wzdłuż większości linii kolejowych w Polsce światłowodów i postawienie słupów transmisyjnych. Pozwoli to na cyfrową komunikację pomiędzy systemem kabinowym w pociągach, a systemem zarządzania ruchem. System ERTMS/GSM-R ma być elementem wprowadzania interoperacyjności do europejskiej sieci kolejowej. Żaden z innych krajów europejskich nie zdecydował się na przeprowadzenie przetargu na taką skalę. 

W przetargu brały udział trzy konsorcja: Nokia – 2,644 mld zł, Kapsch-Porr – 3,724 mld zł oraz konsorcjum chińskich firm – 4,8 mld zł. Za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę Nokii. Konsorcjum Kapsch-Porr zakwestionowało prawidłowość zwycięskiej oferty zarówno pod względem technicznym, jak i cenowym. Wyrokiem z dnia 19 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza utrzymała w mocy decyzję PKP PLK. Dzięki istotnym staraniom prawników GWW – (przy reprezentacji klienta przed KIO GWW współpracowała z Kancelarią Tomasz Siedlecki) Skarb Państwa zaoszczędził ponad 1 mld złotych.

Kluczowym prawnikiem przygotowującym strategię prowadzenia sporów i reprezentującym PKP PLK przed Krajową Izbą Odwoławczą ze strony GWW była adwokat Agnieszka Adach.

Na wcześniejszym etapie przetargu zespół Kancelarii GWW pod nadzorem radcy prawnego Michała Sękowskiego przygotowywał warunki realizacji zamówienia publicznego oraz wspierał PKP PLK przy udzielaniu odpowiedzi na kilka tysięcy pytań wykonawców.