Nowe przepisy umożliwiające blokadę rachunków
12.01.2018

12 stycznia wchodzą w życie przepisy dające organom państwowym możliwość zablokowania środków na Twoim polskim rachunku bankowym nawet do trzech miesięcy.

Mowa o ustawie wprowadzającej przepisy dotyczące przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (głównie VAT). Choć cel ustawy jest szczytny to jednocześnie wprowadza ona niebezpieczne uregulowania mogące zagrozić Twojej prywatności i płynności finansowej Twojego przedsiębiorstwa.  

STIR – system wykrywania wyłudzeń VAT i CIT

Utworzony zostanie zautomatyzowany Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR). System będzie oceniać ryzyka zaistnienia nadużyć infrastruktury bankowej przez przedsiębiorcę do oszustw podatkowych, na podstawie algorytmu. Banki i SKOK-i będą obowiązane do przekazywania danych pozwalających na identyfikację przedsiębiorcy.

Blokada rachunku

Szef Krajowej Administracji Skarbowej, korzystając z analizy STIR, będzie miał prawo zablokować podejrzany rachunek na 72 godziny. Możliwe będzie jednak przedłużenie blokady na następne trzy miesiące, jeśli zajdzie podejrzenie, że podmiot nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego przekraczającego 10 tys. euro.

Centralna Baza Rachunków – gromadzenie informacji o rachunkach bankowych

Na etapie prac rządowych znajduje się również projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków (CBR). Zgodnie z jej zapisami banki zobowiązane będą przekazać do CBR informacje
o rachunkach (w tym m. in. dane wszystkich beneficjentów rachunku) w przypadku otwarcia rachunku, zmiany przekazanych informacji o rachunku i zamknięcia rachunku. Przetwarzanie informacji o rachunkach ma się odbywać bez wiedzy osób, których informacje te dotyczą. Informacje będą mogły być udostępniane m. in. sądom karnym, Prokuraturze, Policji, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnego.

 

RYZYKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  • Przekazywanie informacji o rachunku przez banki bez wiedzy klienta
  • Ocena ryzyka zaistnienia nadużyć przez algorytm, możliwość wystąpienia błędu
    w ocenie
  • Ryzyko zablokowania rachunku na 72 godziny a nawet na następne trzy miesiące

 

 JAK MOŻEMY POMÓC?

  • W celu ograniczenia ryzyka warto rozważyć otworzenie zagranicznego rachunku bankowego. Oferujemy wsparcie w doborze i otwarciu rachunków w bankach zagranicznych m. in. w Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy Liechtensteinie
  • Oferujemy również narzędzia informatyczne i audyty pozwalające wcześniejsze wyeliminowanie nieprawidłowości i uniknięcie stosowania algorytmów STIR