Status zarejestrowanego podatnika VAT. Prawo podatnika czy uznanie organu podatkowego?
03.07.2017

Wprowadzenie regulacji, które umożliwiają wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych, jawi się jako dobre narzędzie do wypełnienia nałożonych przez UE obowiązków. Jednak bardziej szczegółowa analiza przepisów w tym zakresie, w zestawieniu z zauważoną praktyką organów podatkowych oraz informacjami prezentowanymi przez resort finansów o skutkach wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT pokazuje, jak niebezpieczne może to być narzędzie. Pierwsze efekty już są widoczne – jak wynika z informacji uzyskanych w Ministerstwie Finansów, do końca kwietnia 2017 r. wyrejestrowano ponad 50.000 podatników – analiza Małgorzaty Militz tematem miesiąca na łamach Przeglądu Podatkowego.

W związku z walką z nadużyciami od 2017 roku administracja podatkowa uzyskała uprawnienia do wykreślania podmiotów z rejestru VAT. Chodzi o bazę, która jest dla firm podstawowym narzędziem weryfikacji kontrahentów. Nowe zasady usuwania z rejestru VAT wywołują u podatników zagrożenie, a ich strach jest podyktowany skalą, na jaką urzędnicy stosują nowe przepisy. Pochopnie z rejestru są wykreślane firmy, które faktycznie prowadzą działalność gospodarczą, bądź przedsiębiorcy, którzy tę działalność legalnie zawiesili w roku ubiegłym.

Małgorzata Militz wskazuje, jak bardzo nowe przepisy, a jeszcze bardziej stanowisko resortu finansów narusza dyrektywę VAT oraz przepisy unijne. Powołując się na orzecznictwo TSUE pokazuje błędy resortu oraz, jak podatnicy mogą się bronić przed niepokojącymi praktykami organów podatkowych.

 

Artykuł ukazał się na łamach kwietniowego wydania miesięcznika Przegląd Podatkowy – Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017.