Liczne zmiany przepisów to gwarancja, że pracy nie zabraknie
23.06.2017

Popyt na usługi doradztwa podatkowego systematycznie rośnie. Głównie za sprawą ustawodawcy, który uszczelnia podatki i wprowadza nowe obowiązki sprawozdawcze. Trendy rynkowe komentuje Artur Cmoch.

KOMENTARZ | Artur Cmoch, doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW
 
Obserwujemy stały wzrost znaczenia działów odpowiedzialnych za postępowania oraz ceny transferowe. To reakcja na nadaktywność organów podatkowych, które prowadzą zmasowane kontrole mające na celu wyeliminowanie karuzel podatkowych. Niestety kontrole dotykają także uczciwych podatników. Muszą oni, wbrew zasadom obowiązującym w Ordynacji podatkowej, walczyć z domniemaniem, iż brali udział w procederze wyłudzania VAT.

W zakresie cen transferowych mamy do czynienia ze zmianami w przepisach, które nałożyły na podatników nowe obowiązki dotyczące przygotowywania dokumentacji. Podatnicy są w tym obszarze niejako zdani na doradców. Aby bowiem przygotować prawidłową dokumentację należy mieć dostęp do odpowiednich baz danych, zawierających porównywalne transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. Dla pojedynczego podatnika zakup takiego dostępu jest po prostu nieopłacalny, stąd też zwiększona rola doradców.

Należy także wspomnieć o obszarze związanym z jednolitym plikiem kontrolnym. Praktyka pokazuje, iż nie zawsze firmy informatyczne lub wewnętrzne działy, były w stanie dostarczyć narzędzia umożliwiające prawidłowe przygotowanie JPK. W przedmiotowym obszarze konieczna jest współpraca informatyków oraz doradców podatkowych. Połączenie wiedzy z tych dwóch dziedzin powinno zapewnić prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków związanych z JPK.