W jakich okolicznościach może dojść do rozwiązania spółki kapitałowej
18.07.2011

(...) Sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu spółki, w przypadku gdy w ogóle nie zawarto jej umowy. (...) Ponadto sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu spółki, jeżeli określony w umowie przedmiot działalności jest sprzeczny z prawem. (...) Inna sytuacja, w której ustawodawca nakazuje rozwiązać spółkę sprowadza się do tego, że wszystkie osoby zawierające umowę spółki nie miały zdolności do czynności prawnych. (...) Artykuł radcy prawnego, Marcina Borkowskiego.


Pobierz pdf