Łączenie funkcji budowlanych przez ten sam podmiot
12.04.2017

Zamawiający wszczął postępowanie na pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu unijnego. Najkorzystniejszą ofertę cenowo złożyło konsorcjum w składzie: wykonawca XX oraz wykonawca YY, przy czym jeden z członków konsorcjum, tj. wykonawca XX – sprawuje również nadzór inżynierski w ramach tego samego zadania / inwestycji. Agnieszka Adach wyjaśnia, czy istnieje możliwość sprawowania jednocześnie przez wykonawcę XX nadzoru inżynierskiego oraz nadzoru autorskiego w ramach tej samej inwestycji oraz, czy złożenie oferty nie będzie w tej sytuacji stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

Artykuł w całości ukazał się na łamach Biuletynu Górniczego, Nr 3 - 4 (259 – 260) Marzec – Kwiecień 2017, w kolumnie PRAWO.