Zmiana wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy
12.02.2017

W trakcie realizacji zamówienia publicznego doszło do zmniejszenia lub ograniczenia zakresu rzeczowego umowy, a w konsekwencji zmniejszyła się także wysokość wynagrodzenia jakie uzyska wykonawca. Agnieszka Adach wyjaśnia, czy w takim przypadku wykonawca może zmniejszyć wartość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Artykuł w całości ukazał się na łamach Biuletynu Górniczego, Nr 1 - 2 (257 – 258) Styczeń – Luty 2017, w kolumnie PRAWO.