Szkoła Zamówień Publicznych 2017
03.06.2017

Agnieszka Adach reprezentuje GWW podczas Szkoły Zamówień Publicznych. To największa konferencja w Polsce poświęcona zagadnieniom związanym z udzielaniem zamówień publicznych. Jej słuchaczami są obie strony postępowań przetargowych, co jest wyróżnikiem i największym atutem tego wydarzenia.

Zamawiających oraz Wykonawców zapraszamy do udziału w 8. edycji „Szkoły Zamówień Publicznych”, która odbędzie się w dniach 6 - 8 czerwca 2017 r. w Hotelu STOK**** w Wiśle.

GWW reprezentuje mec. Agnieszka Adach, która począwszy od 2007 roku doradza podmiotom prywatnym i publicznym na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także w trakcie realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego.

Mec. Agnieszka Adach prowadzi dwa warsztaty – panele dyskusyjne:

1. Opis przedmiotu zamówienia a naruszenie zasad uczciwej konkurencji;

2. Rażąco niska cena – ciężar dowodu, rozgraniczenie pomiędzy ofertą atrakcyjną a ofertą z rażąco niską ceną;

oraz wykład nt. wykluczenia wykonawcy.


FORMUŁA SPOTKANIA – warsztaty-panele dyskusyjne – służy temu, by analizować przypadki trudne i dyskusyjne. Uczestnicy wymieniają poglądy, dzielą się doświadczeniem, ale przede wszystkim przedstawiają problemy, z którymi spotkali się w praktyce, by następnie wspólnie z wykładowcami poszukać rozwiązań dla danych sytuacji.

WŚRÓD SŁUCHACZY są m.in. przedstawiciele przedsiębiorców górniczych, firm działających w otoczeniu górnictwa oraz instytuty naukowo-badawcze.

PROGRAM dostępny jest na stronie Organizatora – Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, tutaj link.