Przy dziedziczeniu spadkobiercy mają problem z kosztami
25.07.2011

(...) Gdy przedmiotem dziedziczenia są jednostki w funduszach inwestycyjnych, organy podatkowe w chwili umorzenia tych jednostek przez spadkobierców przyjmują, że przychodem jest całość otrzymanego wynagrodzenia. (...) z przyrostem majątku podatnika, który prowadzi do powstania przychodu na gruncie podatku dochodowego, mamy do czynienia w części stanowiącej różnicę między wartością jednostek z daty umorzenia a wartością jednostek z daty nabycia w drodze dziedziczenia, o ile jest to wartość dodatnia. W pozostałym zakresie nie dochodzi do powstania przychodu, ze względu na brak przysporzenia. (...) - wyjaśnia doradca podatkowy, Artur Cmoch.


Pobierz pdf