II Wiosenny Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
13.03.2017

Andrzej Ladziński reprezentuje GWW podczas konferencji naukowej II Wiosenny Przegląd Orzecznictwa Podatkowego. Eksperci dyskutować będą o najważniejszych orzeczeniach minionego roku. Toruń, dn. 30 – 31 marca 2017, UMK.

Formuła konferencji polega na prezentacji i analizie najważniejszych oraz najbardziej reprezentatywnych wyroków sądów i trybunałów dotyczących problematyki podatkowej zapadłych w roku 2016.

Odbędzie się ona w dn. 30 – 31 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, ul. Bojarskiego 3.

Do udziału w wydarzeniu zaproszono zróżnicowane grono referentów, w tym sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, pracowników naukowych. Wśród referentów jest mec. Andrzej Ladziński, doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW. W drugim dniu konferencji, mec. Ladziński przedstawi referat pt. "Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia w kontekście możliwości przerwania jego biegu" (wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2016 r., II FSK 3678/14). Zapraszamy.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Organizatora – Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK, tutaj link.