Czy w umowie spółki z o. o. można ustanowić ograniczenia w zbywaniu udziałów
29.08.2011

(...) Takie ograniczenie najczęściej polega na tym, że na zbycie udziałów musi wyrazić zgodę stosowny organ spółki (zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza lub zarząd). Zbycie udziałów dokonane bez wymaganej zgody dotknięte będzie bezskutecznością. (...) Ograniczenie zbywania udziałów może też polegać na tym, że pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu albo prawo pierwszeństwa nabycia udziałów. (...) - wyjaśnia radca prawny, Marcin Borkowski.


Pobierz pdf