Czy uchylenie decyzji MTR oznacza wsteczne rozliczenia?
15.12.2016

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C‑231/15 o rozliczenie MTR pomiędzy Petrolotem a Polkomtelem. Trybunał stwierdził zgodność z unijnym prawem wstecznego skutku uchylenia decyzji MTR, stanowiącego podstawę sporu pomiędzy tymi operatorami. Radcowie prawni Rafał Duczek oraz Maciej Doktór analizują, czy i w jakim trybie wsteczne skutki uchylenia decyzji regulacyjnych mogłyby działać na gruncie prawa polskiego.
Przedmiotem niniejszego artykułu jest więc próba dokonania analizy konsekwencji wyroku TSUE w kontekście procedur krajowych, w tym odpowiedzi na pytanie: „co ten wyrok może w praktyce oznaczać?”. Artykuł dostępny jest na portalu TELKO.in – tutaj.