Inwestycje: sukces GWW przed NSA
14.12.2016

Dnia 13 grudnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w całości podzielił argumenty sądu pierwszej instancji (WSA w Krakowie), podtrzymując korzystne orzeczenie dla deweloperów, którzy realizują inwestycje na terenie Krakowa (sprawa o sygnaturze I OSK 1622/1). GWW reprezentowała jednego z wrocławskich deweloperów w sporze z miastem Kraków.

Twórcą strategii procesowej oraz pełnomocnikiem przed obiema instancjami był mec. Paweł Wójcik, a kluczowe role w projekcie odegrały również mec. Dorota Chramęga oraz mec. Joanna Sebzda-Załuska.

NSA orzekł, że Kraków bezprawnie żądał od deweloperów wysokiej opłaty za zmianę celu przeznaczenia prawa użytkowania wieczystego gruntu – aż 25 proc. wartości nieruchomości po przekwalifikowaniu użytkowania. W sporze chodziło o przekwalifikowanie tego prawa z usług na mieszkaniówkę.

Zdaniem NSA ogólne zarządzenie to nie jest podstawa prawna do pobierania opłaty za zmianę celu, na jaki ustanowiono prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Szczegóły procesu znajdą Państwo tutaj, link.