Jest prawomocny wyrok: tekst o trotylu na wraku tupolewa rzetelny
19.10.2016

GWW z sukcesem reprezentowała w procesie Mariusza Staniszewskiego, byłego redaktora "Rzeczpospolitej". Twórcą strategii procesowej oraz pełnomocnikiem przed obiema instancjami była Urszula Darkowska.

Sąd Gospodarczy w Warszawie, w dniu 18 października 2016 r. w całości utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji i orzekł, że artykuł "Trotyl na wraku tupolewa" autorstwa Cezarego Gmyza był rzetelny i brak było jakichkolwiek podstaw, aby to kwestionować. Wyrok jest prawomocny i ostatecznie kończy blisko 3,5 letnią batalię sądową.

GWW z sukcesem reprezentowała w procesie Mariusza Staniszewskiego, byłego redaktora "Rzeczpospolitej". Twórcą strategii procesowej oraz pełnomocnikiem przed obiema instancjami była mec. Urszula Darkowska.

Tytułem przypomnienia: red. Staniszewski jako ówczesny szef działu krajowego "Rzeczpospolitej" współuczestniczył w pracach nad artykułem o trotylu i w efekcie został zwolniony z redakcji w trybie natychmiastowym pod zarzutem nierzetelności. Wniósł wówczas pozew i na początku 2013 roku rozpoczął się proces, który ostatecznie kończy prawomocny wyrok z 8 października 2016 roku.

Efekt: sąd drugiej instancji nie uwzględnił apelacji pozwanego i bezprawnie zwolniony dziennikarz otrzyma od Gremi Media i jej właściciela należne wynagrodzenie wraz z odsetkami i zwrot kosztów sądowych.

Szczegóły procesu znajdą Państwo tutaj, link.