W umowie spółki z o. o. warto określić przedmiot aportu
17.10.2011

„(…) Jeśli wspólnik wnosi do spółki wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna określać przedmiot aportu, osobę wspólnika wnoszącego aport, liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. (…) Wspólnicy powinni rozważyć, czy w ich interesie nie jest uzależnienie zbycia udziałów od zgody spółki. Może to polegać na określeniu w umowie, że zbycie udziałów wymaga zgody zgromadzenia wspólników. Taki zapis daje wspólnikom kontrolę nad tym, komu zbywane są udziały. (…) Ponadto uzasadnione jest uregulowanie w umowie spółki z o. o. dopuszczalności umorzenia udziałów.” - wyjaśnia radca prawny, Marcin Borkowski


Pobierz pdf