Nowy trend w kontrolach skarbowych. Widać już efekty
09.08.2016

Fiskus wziął pod lupę ceny transferowe i optymalizacje podatkowe. W pół roku zakwestionował rozliczenia na ponad miliard złotych. Zmianę strategii fiskusa ocenia Artur Cmoch, doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW.

 

KOMENTARZ | Artur Cmoch, doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax
 
Ostatnio już nie tylko urzędy kontroli skarbowej, ale także tzw. duże urzędy skarbowe kładą szczególny nacisk na kontrole w CIT dotyczące optymalizacji i cen transferowych. Przy badaniu cen transferowych korzystają z zakupionych przez fiskusa specjalistycznych baz danych służących do weryfikacji rynkowości rozliczeń. W trakcie kontroli zainteresowanie fiskusa wzbudza w szczególności uzasadnienie biznesowe i przesłanki ekonomiczne zawieranych transakcji.
 
Dla podatnika oznacza to, że musi być przygotowany zarówno na pytania o substancję biznesową transakcji jak i na to, że  jego rozliczenia z podmiotami powiązanymi będą badane przy pomocy zaawansowanych narzędzi analitycznych.Podatnicy  powinni dokonać analizy, czy ewentualnie są w grupie podwyższonego ryzyka w zakresie cen transferowych.
 
Jeżeli przykładowo wykazują często straty podatkowe, mają wysoki poziom zadłużenia w grupie, a ostatnio były przeprowadzane z ich udziałem restrukturyzacje na przykład z przesunięciem aktywów, to mogą spodziewać się wkrótce wizyty fiskusa. Należy zwrócić uwagę, że jeszcze nieobowiązujący wzór formularza CIT TP może pomóc w odpowiedzi na pytanie dotyczące potencjalnych obszarów ryzyka. Już teraz warto spróbować taki formularz wypełnić.
 
Jeżeli podatnik ma wątpliwości odnośnie swoich rozliczeń z podmiotami powiązanymi, w pierwszej kolejności powinien dokonać  analizy porównawczej  swoich wyników na transakcjach w grupie z wynikami osiąganymi przez niezależne, porównywalne dla niego  podmioty. Taka analiza może być później użyta jako materiał dowodowy w trakcie ewentualnej kontroli i wspierać argumentację podatnika co do rynkowości rozliczeń w grupie. Ponadto, ta analiza już od roku 2017 będzie dla sporej części podatników obowiązkowa, jako składowa dokumentacji cen transferowych.
 
Reasumując, z punktu widzenia podatnika, im wcześniej przygotuje się na potencjalną kontrolę i zbierze odpowiednią dokumentację uzasadniającą rynkowość stosowanych cen i ekonomiczną opłacalność przeprowadzanych transakcji, tym większa pewność, że zabezpieczy się przed negatywnymi skutkami kontroli.
 
Artykuł ukazał się na łamach Dziennika Gazety Prawnej z dnia 9 sierpnia 2016 r., link.