Publikacje

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax

Rzeczpospolita 15.05.2017

Banki założą firmom specjalne rachunki VAT

Resort finansów opublikował projekt dotyczący podzielonej płatności (split payment), który ma zapobiegać wyłudzeniom VAT. Zdzisław Modzelewski wskazuje na obszary, które wymagają modyfikacji.

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax

TV.RP | #RZECZoPRAWIE 12.05.2017

Stanowisko fiskusa ws. zakupów TaxFree

Zdzisław Modzelewski w programie #RZECZoPRAWIE był gośćmi Anny Wojdy. Ekspert GWW opowiadał o praktykach fiskusa przez które sprzedawcy tracą na zwrocie podatku podróżnym oraz o tym, że przedsiębiorcy ze Wschodu coraz częściej skarżą się na problemy z systemem TaxFree.

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax

Rzeczpospolita 12.05.2017

Przez fiskusa firmy tracą na klientach ze Wschodu

Skarbówka żąda od sklepu zwrotu VAT, jeśli cudzoziemiec spoza UE kupi kilka sztuk tego samego towaru. Zdzisław Modzelewski wskazuje na niezgodność praktyki fiskusa w zakresie TaxFree z prawem krajowym i unijnym.

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 09.05.2017

Za niewykonanie zobowiązania pieniężnego nie ma kary umownej

W umowie z kontrahentem można zastrzec, że jeśli np. nie wykona usługi – czyli nie wywiąże się ze zobowiązania niepieniężnego – to będzie musiał zapłacić karę umowną. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia, czy jest ona również dopuszczalna w przypadku zobowiązań pieniężnych.

of counsel, ekspert

Fundusze Europejskie 05.05.2017

Prawny paradoks

Przepisy o wnoszeniu skarg do sądów administracyjnych na negatywne rozpoznanie protestów w projektach unijnych działają przeciw wnioskodawcom pisze Grzegorz Karwatowicz.