Publikacje

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax

Rzeczpospolita 04.07.2017

Niektóre firmy nie unikną podzielonej płatności VAT

Zdzisław Modzelewski ocenia pomysł Ministerstwa Finansów dot. wprowadzenia od stycznia 2018 r. podzielonej płatności VAT. Zapłata podatku na osobne konto ma być dobrowolna. Resort finansów rozważa jednak, by w wybranych branżach była obowiązkowa.

Przegląd Podatkowy 03.07.2017

Status zarejestrowanego podatnika VAT. Prawo podatnika czy uznanie organu podatkowego?

Wprowadzenie regulacji, które umożliwiają wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych, jawi się jako dobre narzędzie do wypełnienia nałożonych przez UE obowiązków. Jednak bardziej szczegółowa analiza przepisów w tym zakresie, w zestawieniu z zauważoną praktyką organów podatkowych oraz informacjami prezentowanymi przez resort finansów o skutkach wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT pokazuje, jak niebezpieczne może to być narzędzie. Pierwsze efekty już są widoczne – jak wynika z informacji uzyskanych w Ministerstwie Finansów, do końca kwietnia 2017 r. wyrejestrowano ponad 50.000 podatników – analiza Małgorzaty Militz tematem miesiąca na łamach Przeglądu Podatkowego.

adwokat

Biuletyn Górniczy 30.06.2017

Brak dowodów potwierdzających wysokość ceny – okiem KIO

Agnieszka Adach wyjaśnia, czy zamawiający powinien "automatycznie" odrzucić ofertę wykonawcy jeżeli na wezwanie zamawiającego o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu (zgodnie z art. 90 ust. 1 lub ust. 1a Prawa zamówień publicznych), wykonawca udzieli wprawdzie wyjaśnień dotyczących kalkulacji ceny, ale nie przedłoży dowodów w tym zakresie.

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 27.06.2017

Wspólnik może spłacać dług już nieistniejącej spółki jawnej

W praktyce zdarza się, że spółka jawna, która ma długi, zostaje rozwiązana. Bywa również tak, że dochodzi do jej przekształcenia w inną spółkę handlową. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia kto w takich przypadkach odpowiada za zaległe długi faktycznie już nieistniejącej spółki jawnej.

adwokat

Rzeczpospolita 23.06.2017

Wyróżniamy innowacyjne pomysły, wygrane w sądach i ciekawe transakcje

W 11. edycji Rankingu firm doradztwa podatkowego GWW została laureatem dwóch kategorii – prestiżowa wygrana przed sądami oraz innowacyjne rozwiązanie. Wyboru dokonała kapituła rankingu pod przewodnictwem prof. Hanny Litwińczuk, złożona z wybitnych przedstawicieli świata nauki, autorytetów w dziedzinie prawa podatkowego oraz członków organizacji przedsiębiorców. W komentarzu do Rankingu mec. Kamil Szczęsny wyjaśnia, na czym polegały spory, które prowadził i które w ocenie Kapituły zasłużyły na wyróżnienie.