Publikacje

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Gazeta Prawna 15.09.2008

Czy wniesienie nieruchomości rolnej do spółki musi być bezwarunkowe

Radca prawny, Marek Szymanek w cyklu 'Akademia biznesu i prawa gospodarczego' wyjaśnia, czy Agencja Nieruchomości Rolnych może przejąć własność nieruchomości rolnej, będącej przedmiotem lub składnikiem aportu do spółki prawa handlowego.

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Gazeta Prawna 05.09.2008

Nowa PKWiU 2008 przysporzy problemów podatnikom

Obecny projekt nie zmienia w konsekwencji sytuacji przedsiębiorców, którzy w związku z powiązaniem ustaw podatkowych z PKWiU zmuszeni są do klasyfikacji często innowacyjnych usług czy wyrobów według starych, nieaktualnych zasad - wyjaśnia Radoslaw Czunkiewicz, ekspert z departamentu prawa podatkowego

radca prawny, of counsel

Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 04.09.2008

Glosa

Glosa do wyroku NSA z dn. 30 stycznia 2008 r. (II FSK !1471/06) – znaczenie pozwolenia na budowę dla klasyfikacji obiektu budowlanego dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości - autorstwa Jacka Wilczewskiego, radcy prawnego oraz Andrzeja Ladzińskiego, doradcy podatkowego.

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Gazeta Prawna 26.08.2008

Nie wszystkie zmiany będą korzystne dla inwestorów

Wprowadzone przepisy spowolnią proces inwestycyjny, i to zarówno na płaszczyźnie procedur planistycznych, jak również ustalania decyzji o zatwierdzaniu planu realizacyjnego. Największe zagrożenie dla procedur planistycznych niesie ze sobą projektowana regulacja zakładająca możliwość uchwalenia miejscowego planu wyłącznie wówczas, gdy gmina zapewni w budżecie środki na realizację wszystkich celów publicznych zawartych w projekcie planu. Regulację tę należy poddać stanowczej krytyce. - pisze radca prawny, Paweł Wójcik.

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax

Gazeta Prawna 25.08.2008

Sprzedaż własnej wierzytelności nie podlega VAT

Zgodnie z niektórymi interpretacjami fiskusa sprzedaż wierzytelności własnych na rzecz innego podmiotu gospodarczego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie stanowi ani dostawy towarów ani świadczenia usługi. Jednakże w takim przypadku transakcja sprzedaży wierzytelności własnych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych - wyjaśnia Tomasz Sobczak, ekspert z departamentu prawa podatkowego.