Publikacje

Gazeta Prawna 05.09.2008

Nowa PKWiU 2008 przysporzy problemów podatnikom

Obecny projekt nie zmienia w konsekwencji sytuacji przedsiębiorców, którzy w związku z powiązaniem ustaw podatkowych z PKWiU zmuszeni są do klasyfikacji często innowacyjnych usług czy wyrobów według starych, nieaktualnych zasad - wyjaśnia Radoslaw Czunkiewicz, ekspert z departamentu prawa podatkowego

radca prawny, of counsel

Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 04.09.2008

Glosa

Glosa do wyroku NSA z dn. 30 stycznia 2008 r. (II FSK !1471/06) – znaczenie pozwolenia na budowę dla klasyfikacji obiektu budowlanego dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości - autorstwa Jacka Wilczewskiego, radcy prawnego oraz Andrzeja Ladzińskiego, doradcy podatkowego.

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Gazeta Prawna 26.08.2008

Nie wszystkie zmiany będą korzystne dla inwestorów

Wprowadzone przepisy spowolnią proces inwestycyjny, i to zarówno na płaszczyźnie procedur planistycznych, jak również ustalania decyzji o zatwierdzaniu planu realizacyjnego. Największe zagrożenie dla procedur planistycznych niesie ze sobą projektowana regulacja zakładająca możliwość uchwalenia miejscowego planu wyłącznie wówczas, gdy gmina zapewni w budżecie środki na realizację wszystkich celów publicznych zawartych w projekcie planu. Regulację tę należy poddać stanowczej krytyce. - pisze radca prawny, Paweł Wójcik.

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax

Gazeta Prawna 25.08.2008

Sprzedaż własnej wierzytelności nie podlega VAT

Zgodnie z niektórymi interpretacjami fiskusa sprzedaż wierzytelności własnych na rzecz innego podmiotu gospodarczego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie stanowi ani dostawy towarów ani świadczenia usługi. Jednakże w takim przypadku transakcja sprzedaży wierzytelności własnych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych - wyjaśnia Tomasz Sobczak, ekspert z departamentu prawa podatkowego.

radca prawny

Rzeczpospolita 08.08.2008

Rozgrzana gospodarka potrzebuje prawników

(...) w ostatnich dwóch latach, systematycznie zmniejsza się liczba spraw związanych z prowadzeniem bieżącej obsługi, a rośnie udział kancelarii w skomplikowanych projektach i transakcjach na rynku nieruchomości i kapitałowym. – mówi Piotr Woźny, wspólnik zarządzający.