Publikacje

radca prawny

Gazeta Prawna 18.09.2008

O sukcesie kancelarii decyduje przede wszystkim jakość usług

(...) kancelaria podlega takim samym mechanizmom rynkowym, jak inne firmy. Bez strategicznego i wizjonerskiego zarządzania się nie obejdzie - uważa Piotr Woźny, wspólnik zarządzający.

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Gazeta Prawna 15.09.2008

Czy wniesienie nieruchomości rolnej do spółki musi być bezwarunkowe

Radca prawny, Marek Szymanek w cyklu 'Akademia biznesu i prawa gospodarczego' wyjaśnia, czy Agencja Nieruchomości Rolnych może przejąć własność nieruchomości rolnej, będącej przedmiotem lub składnikiem aportu do spółki prawa handlowego.

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Gazeta Prawna 05.09.2008

Nowa PKWiU 2008 przysporzy problemów podatnikom

Obecny projekt nie zmienia w konsekwencji sytuacji przedsiębiorców, którzy w związku z powiązaniem ustaw podatkowych z PKWiU zmuszeni są do klasyfikacji często innowacyjnych usług czy wyrobów według starych, nieaktualnych zasad - wyjaśnia Radoslaw Czunkiewicz, ekspert z departamentu prawa podatkowego

radca prawny, of counsel

Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 04.09.2008

Glosa

Glosa do wyroku NSA z dn. 30 stycznia 2008 r. (II FSK !1471/06) – znaczenie pozwolenia na budowę dla klasyfikacji obiektu budowlanego dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości - autorstwa Jacka Wilczewskiego, radcy prawnego oraz Andrzeja Ladzińskiego, doradcy podatkowego.

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Gazeta Prawna 26.08.2008

Nie wszystkie zmiany będą korzystne dla inwestorów

Wprowadzone przepisy spowolnią proces inwestycyjny, i to zarówno na płaszczyźnie procedur planistycznych, jak również ustalania decyzji o zatwierdzaniu planu realizacyjnego. Największe zagrożenie dla procedur planistycznych niesie ze sobą projektowana regulacja zakładająca możliwość uchwalenia miejscowego planu wyłącznie wówczas, gdy gmina zapewni w budżecie środki na realizację wszystkich celów publicznych zawartych w projekcie planu. Regulację tę należy poddać stanowczej krytyce. - pisze radca prawny, Paweł Wójcik.