Publikacje

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax

Dziennik Gazeta Prawna 12.01.2015

Czy potrącenie wierzytelności może zostać uznane za jej aport

W praktyce obrotu gospodarczego często występują sytuacje, w których udziałowcy spółki kapitałowej są jednocześnie jej wierzycielami. Jedną z form uregulowania należności jest jej potrącenie z roszczeniem spółki o wniesienie wkładów pieniężnych. Jak się okazuje, w praktyce sposób ten rodzi szereg wątpliwości interpretacyjnych – felieton podatkowy Artura Cmocha.

radca prawny

Rzeczpospolita 09.01.2015

Niemcy wypychają z rynku polskich przewoźników

Od 1 stycznia 2015 roku w Niemczech obowiązuje także w transporcie płaca minimalna. Obowiązek ten został rozciągnięty na przedsiębiorców zagranicznych, o ile wykonują przewozy w Niemczech, niezależnie od tego czy jest to przewóz docelowy, kabotaż czy tranzyt. Wprowadzenie płacy minimalnej w Niemczech może zagrozić mocnej pozycji w Europie polskich firm transportowych. Zagadnienie to komentuje dla Rzeczpospolitej Helena Kozakiewicz, aplikantka radcowska GWW Legal.