Publikacje

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Businessman.pl 08.12.2014

Po pieniądze do zarządu

Czy osobisty majątek wspólnika jest zagrożony gdy kłopoty ma jego spółka? Wbrew obiegowej opinii – tak. Chyba, że wspólnik na czas zadba o to, by tak się nie stało. Jakie działania podjąć podpowiada dr Marcin Borkowski.

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax

Dziennik Gazeta Prawna 01.12.2014

Klauzula uderzy w polski biznes

Trwają prace nad wprowadzeniem do polskiego systemu prawa podatkowego tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Warto zastanowić się, czy jej wprowadzenie nie przysporzy więcej szkód niż pożytku – felieton Artura Cmocha, doradcy podatkowego, wspólnika zarządzającego GWW Tax.

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax

Rzeczpospolita 19.11.2014

Klauzula obejścia prawa jest zbędna

Przy takim podejściu do interpretacji prawa podatkowego, klauzula obejścia prawa jest całkowicie zbędna, gdyż organy podatkowe mogą zakwestionować prawie każde obecnie obowiązujące rozwiązanie, nawet jeśli jest ono w pełni legalne i uzasadnione gospodarczo. A sądy wyjątkowo często akceptują takie działanie organów, wbrew wyraźnej treści przepisów krajowych lub orzeczeń TSUE. Efekt tego jest dość kuriozalny: ustawodawca stanowi prawo, ale tylko podatnicy chcą lub muszą je stosować – artykuł Zdzisława Modzelewskiego, doradcy podatkowego GWW Tax.

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 18.11.2014

Wspólnik spółki może złożyć powództwo przeciwko prezesowi

W określonych prawem przypadkach członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność wobec spółki z o.o. za wyrządzone jej szkody. Jeśli zatem nie ma wątpliwości, że szkoda powstała z winy tych osób, to kto może złożyć przeciwko nim powództwo? Felieton dr Marcina Borkowskiego w cyklu "Akademia prawa gospodarczego".

radca prawny, doktor nauk prawnych, wspólnik GWW Tax

Dziennik Gazeta Prawna 10.11.2014

Akcyza zostaje w budżecie

Dr Tomasz Burczyński wyjaśnia, dlaczego nie ma szans na zwrot podatku od energii elektrycznej: – "(...) Orzeczenia NSA budzą mieszane uczucia, gdyż mogą być postrzegane jako ochrona budżetu przed zwrotem wielomiliardowych kwot podatku. (...) nie jest to zarzut pod adresem sądu, lecz smutna konstatacja, iż trudno wyegzekwować od państwa odpowiedzialność za błędy w implementacji prawa unijnego (...)" – dodaje mec. Burczyński.