Publikacje

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax

Dziennik Gazeta Prawna 09.12.2013

VAT otrzymany w związku z aportem nie stanowi przychodu

Dostawa dokonana w ramach aportu oraz dostawa dokonana w ramach umowy sprzedaży odnoszą ten sam skutek, dlaczego więc organy podatkowe różnicują konsekwencje podatkowe dotyczące kwoty otrzymanego podatku. – wyjaśnia Artur Cmoch, doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax.

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 19.11.2013

Kapitał zapasowy na pokrycie strat spółki akcyjnej

Wszystkie spółki kapitałowe muszą posiadać kapitał zakładowy, jego wysokość odpowiada łącznej wartości udziałów lub akcji danej spółki. Czy spółki kapitałowe muszą też dodatkowo dysponować kapitałem zapasowym lub rezerwowym? – wyjaśnia dr Marcin Borkowski, radca prawny GWW Legal.

doradca podatkowy

Rzeczpospolita 07.11.2013

Sporo interpretacji trafi w styczniu do lamusa

Przedsiębiorcy nie mają innego wyjścia, muszą przejrzeć posiadane odpowiedzi fiskusa i zastanowić się, czy są aktualne. (…) - Nie będzie to łatwe, bo w wielu przepisach zmieniono nieznacznie ich treść, niektóre zostały tylko przeniesione w inne miejsce albo do innego aktu prawnego – wyjaśnia Ewa Leszczyńska, doradca podatkowy z GWW Tax.

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Businessman.pl 01.11.2013

Mówiły jaskółki…

Nowy rok może wiele zmienić w prawnej sytuacji spółek. Modyfikacje, które planuje rząd, dotkną przede wszystkim spółki komandytowo-akcyjne. W dodatku będą na tyle duże, że warto pomyśleć o zmianie formy prawnej, bo tak dobrze już nie będzie. - dr Marcin Borkowski, radca prawny GWW Legal w komentarzu dla Businessman.pl

radca prawny, doktor nauk prawnych

Biuletyn GWW Tax | PAŹDZIERNIK 1/2013 31.10.2013

Biuletyn GWW Tax | PAŹDZIERNIK 1/2013