Publikacje

radca prawny, doktor nauk prawnych

Rzeczpospolita 12.11.2012

Twórcy sami dopilnują wysokości odliczenia

Twórcy i artyści bardzo często osiągają przychody od różnych podmiotów. Trudno przewidzieć, czy w takiej sytuacji limit nie zostanie w danym roku przekroczony. Stosowanie obniżonych kosztów uzyskania przychodów już w trakcie roku podatkowego (przy wpłacaniu zaliczek) jest ryzykowne. W razie gdyby okazało się, że twórca limit przekroczy, trzeba będzie zapłacić różnicę w podatku wraz z odsetkami – tłumaczy dr Izabela Andrzejewska-

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 12.11.2012

W umowie należy podać, jaki wkład wnosi każdy ze wspólników

Zasady zawiązywania spółki jawnej są uproszczone. Wymaga się jedynie, żeby umowa takiej spółki była zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Dr Marcin Borkowski, radca prawny GWW Legal wskazuje jakie postanowienia koniecznie powinni zawrzeć wspólnicy w umowie tej spółki.

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax

Puls Biznesu 06.11.2012

Uwaga na podatkowe skutki promocji

Kryzys skłania deweloperów do podejmowania akcji promocyjnych. Coraz częściej można spotkać się z ofertą sprzedaży mieszkania, która jest połączona ze zobowiązaniem sprzedawcy do pokrywania kosztów czynszu, przez podany w promocji okres. (…) sposób rozliczenia od strony podatkowej przychodów osób fizycznych będących uczestnikami sprzedaży premiowej jest jednak niekorzystny. Warto więc rozważyć inną możliwość rozliczania, a mianowicie poprzez udzielenie rabatu pieniężnego. (…)” – felieton Artura Cmocha, wspólnika zarządzającego GWW Tax.

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax

Rzeczpospolita 02.11.2012

Skutki podatkowe usług dla zwalnianych pracowników

O tym, czy programy outplacementowe warto traktować jako atrakcyjną podatkowo alternatywę dla dodatkowych odpraw ponad te, które wynikają wprost z kodeksu pracy piszą eksperci GWW Tax, Tomasz Sobczak, doradca podatkowy i Katarzyna Górecka-Granat. - W omawianych tu rozstrzygnięciach pojęcia "świadczenia na cele osobiste pracownika", czy "świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych" zostały zinterpretowane bardziej liberalnie, z uwzględnieniem realiów gospodarczych. To właściwa perspektywa, a konsekwencją jej przyjęcia jest korzystne dla podatników ujęcie podatkowe świadczeń outplacementowych.

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 29.10.2012

Kapitał nie musi się zmniejszyć po umorzeniu udziałów

Dr Marcin Borkowski, radca prawny GWW Legal, w cyklu "Akademia prawa gospodarczego" wyjaśnia czy w przypadku umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawsze musi dojść do sytuacji, w której kwota kapitału zakładowego będzie większa niż łączna wartość nominalna udziałów posiadanych przez wspólników.