Publikacje

radca prawny, wspólnik zarządzający GWW Legal

Inwestycje Sektora Publicznego 03.01.2011

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem robót budowlanych

Ustawodawca przewidział możliwość wydania decyzji uprawniającej do przystąpienia do użytkowania obiektu pomimo niewykonania części robót budowlanych, co trzeba uznać za rozwiązanie słuszne i potrzebne, zwłaszcza w odniesieniu do inwestycji o dużych rozmiarach. – pisze Joanna Sebzda-Załuska, radca prawny.