Publikacje

radca prawny, doktor nauk prawnych, wspólnik GWW Tax

Rzeczpospolita 23.11.2010

Minister pozna dane

Minister zyskał kompetencję do przetwarzania danych z deklaracji składanych do naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celnych. Jedyny warunek to respektowanie przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych. Ustawodawca – jak twierdzi – chce tym sposobem zwiększyć funkcjonalność systemów informatycznych oraz podnieść efektywność zadań analityczno-sprawozdawczych. – Tomasz Burczyński, radca prawny zastanawia się skąd w noweli pomysły kojarzące się wprost z orwellowską wizją rzeczywistości.

radca prawny, doktor nauk prawnych

Rzeczpospolita 19.11.2010

Firmy mają zbyt mało czasu, by przygotować się do zmian

Nikt nie ma do końca pewności, jakie zajdą zmiany w opodatkowaniu VAT i od kiedy zaczną one obowiązywać. Założenie wszystkich projektów nowelizacji ustawy o VAT jest takie, że zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2011 r. Powstaje więc pytanie, dlaczego Ministerstwo Finansów nie umieściło ich w jednym akcie prawnym. Każdy z projektów jest obecnie na innym etapie prac legislacyjnych. – nowelę ustawy o VAT analizuje Izabela Andrzejewska-Czernek.

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax

Dziennik Gazeta Prawna 15.11.2010

W nowelizacji ustawy o CIT brakuje ważnego przepisu przejściowego

Doradca podatkowy, Artur Cmoch analizuje konsekwencje zmian w ustawach regulujących podatki dochodowe, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2011 roku – „ Ustawodawca zdaje się zapomniał, iż przepisy ustawy o CIT przewidują, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. […]”

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Dziennik Gazeta Prawna 26.10.2010

Nowela prawa autorskiego, czyli wielkie rozczarowanie wszystkich środowisk

Kształt ustawy determinować będzie wysokość wynagrodzenia w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, które w skali roku i wszystkich pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządem liczony będzie w setkach milionów złotych. Na etapie prac nad ustawą zgłaszane były zarzuty niekonstytucyjności nowych przepisów oraz zależnie od tego, która strona słała pisma do Sejmu wskazywano, że ustawa pokrzywdzi twórców albo użytkowników. Jednak, jak deklarował ustawodawca, jego celem było doprowadzenie do sytuacji, w której zainteresowane strony same w drodze kompromisu ustalą ostateczną wysokość wynagrodzenia. – pisze radca prawny, Karol Kuch.

radca prawny, of counsel

Rzeczpospolita 20.10.2010

Czas uznać, że sieć ważna jak droga

Radca prawny, Jacek Wilczewski podkreśla, że w programach operacyjnych na lata 2007-2013 przeznaczono ok. 5 mld zł na infrastrukturę dostępu do Internetu, oddając blisko 80 proc. tych środków w ręce samorządów. – komentarz do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która weszła w życie w lipcu 2010 roku.