Publikacje

radca prawny

Dziennik Gazeta Prawna 12.01.2010

Zasady gry bez ochrony prawa autorskiego

Każdy nowy pomysł na grę lub nowy sposób prowadzenia rozgrywki, z chwilą jego upublicznienia, wchodzi w zasób tzw. domeny publicznej, co oznacza, że każdy może z niego korzystać. Z punktu widzenia prawa autorskiego każdy może produkować i komercyjnie eksploatować grę opartą na takich samych zasadach, jak gra już istniejąca. Dotyczy to również najbardziej znanych i szczególnie mocno komercjalizowanych gier, które były przedmiotem zakończonego procesu. Ochrona autorska pomysłu na grę i jej zasad w ogóle nie zależy od tego, jak są one oryginalne i wartościowe ekonomicznie. – tłumaczy radca prawny Grzegorz Antonowicz.

radca prawny

Dziennik Gazeta Prawna 11.01.2010

W jaki sposób skutecznie regulować odpowiedzialność z tytułu rękojmi

Radca prawny, Sylwia Graboś w cyklu Akademia Prawa Gospodarczego wyjaśnia jakie obowiązki wynikające z rękojmi ciążą na sprzedającym w razie wad fizycznych towaru.