Publikacje

radca prawny

Dziennik Gazeta Prawna 01.12.2009

Firma nie może wprowadzać w błąd co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu i miejsca jego działalności

Firma nie może wprowadzać w błąd co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu i miejsca jego działalności oraz źródeł zaopatrzenia. Firma nie może też zawierać niektórych sformułowań, które są zastrzeżone wyłącznie dla określonych podmiotów. Szczegółową regulację w odniesieniu do posługiwania się w nazwach słowami „bank” i „kasa” zawiera prawo bankowe. Dodając inne określenie, nie można też naruszyć praw do znaku towarowego przysługujących innemu podmiotowi. – rozmowa z Sylwią Graboś, radcą prawnym.

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax

Dziennik Gazeta Prawna 23.11.2009

Podatnik powinien też czytać przepisy przejściowe

Czasami „obecność” przepisów przejściowych można wyczuć niejako intuicyjnie. Na przykład, gdy zmieniają się zasady opodatkowania dochodów ze zbycia nieruchomości, zaś podatnik zbywać będzie nieruchomość, którą zakupił w momencie obowiązywania innych regulacji, przewidujących odmienne skutki podatkowe. Jednakże w przypadku niektórych nowelizacji przepisy przejściowe mogą być zaskakujące - o czym świadczy omówiona nowelizacja Ordynacji podatkowej. – pisze Artur Cmoch, doradca podatkowy.

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax

Rzeczpospolita 21.11.2009

Grupowy dowóz do pracy bez PIT

Pracodawca po to zapewnia zatrudnionym bezpłatny dojazd do pracy, aby usprawnić funkcjonowanie firmy. [...] Urzędy nie mogą jednak w takich sytuacjach uśredniać wartości usługi przypadającej na osoby, które mogą z niej skorzystać. Przychód z nieodpłatnego świadczenia powstaje bowiem wtedy, gdy zostanie faktycznie otrzymane, a nie tylko postawione do dyspozycji. – wyjaśnia Andrzej Próchnicki, doradca podatkowy.

radca prawny

Dziennik Gazeta Prawna 17.11.2009

Zbiorowe dochodzenie roszczeń

Radca prawny, Jacek Olma analizuje ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – Projekt przewiduje możliwość wspólnego dochodzenia przez co najmniej 10 osób roszczeń jednego rodzaju opartych na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Postępowanie grupowe ma być narzędziem dochodzenia podobnych roszczeń przez podmioty „słabsze” przeciwko „silniejszym”. Z brzmienia ustawy wynika, że wśród dochodzących swoich praw grupowo mogą znaleźć się również przedsiębiorcy. Co do zasady należy spodziewać się jednak, że podmioty te będą - obok Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego - po stronie pozwanej.

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Gazeta Wyborcza 17.11.2009

Indeks stron zakazanych

Radca prawny, Wacław Knopkiewicz tłumaczy skąd obawy czy polski projekt ustawy hazardowej obroni się w Komisji Europejskiej – "Mam jednak wątpliwości, czy takie argumenty wystarczą, by obronić polski projekt, gdyż środki proponowane przez rząd mogą zostać uznane za nieproporcjonalne do zamierzonych celów. Ochronę, w szczególności małoletnich, przed uzależnieniem od hazardu próbuje się osiągnąć, blokując wszystkim dostęp do tego rodzaju stron internetowych – mówi mecenas”.

Artykuł ukazał się w Gazecie Wyborczej z dnia 17 listopada 2009 r.