Publikacje

doktor nauk prawnych, of counsel

Rzeczpospolita 21.11.2008

Jak zorganizować e-urząd

Samorządy nie produkują zwykle rozwiązań wykorzystywanych w e-administracji we własnym zakresie, lecz zamawiają je na podstawie prawa zamówień publicznych. Zamówienia te powinny być formułowane tak, aby dochodziło do nabywania produktów zgodnych z ustawą o informatyzacji. Powinny one być również zgodne z samym prawem zamówień publicznych, czyli przede wszystkim zapewniać zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W tym kontekście szczególnie istotny jest zakaz opisywania przedmiotu zamówienia poprzez wskazywanie konkretnych produktów lub dostawców. - pisze Krzysztof Siewicz, prawnik z departamentu własności intelektualnej i nowych technologii.

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Gazeta Prawna 20.11.2008

Polsce grożą wysokie kary za naruszenie unijnych norm

Radca prawny, Rafał Duczek wyjaśnia, że Komisja Europejska wszczyna wiele postępowań w sprawie naruszeń przepisów unijnych w dziedzinie prawa telekomunikacyjnego. Polska nie jest w tym zakresie czarną owcą, ani wyjątkiem w Europie. Postępowania dotyczyły także krajów tzw. starej unii, w których transpozycja dyrektyw powinna nastąpić wcześniej. Dobrym przykładem są Niemcy, gdzie powodem wątpliwości były tzw. wakacje regulacyjne, czyli prawo pozwalające na wyłączenie narodowego operatora spod regulacji unijnych.

doktor nauk prawnych

Gazeta Prawna 18.11.2008

Fiskus może poprawić milczące interpretacje

dr Tomasz Nowak, wskazuje że jeśli interpretacje indywidualne nie zostały doręczone w terminie, to podatnik może zastosować się do stanowiska wyrażonego we wniosku o udzielenie interpretacji, a nie w samej interpretacji. Wówczas jest chroniony tak, jakby otrzymał interpretację o treści zgodnej ze swoim stanowiskiem. - Ponieważ uchwała NSA dotyczy stanu prawnego obowiązującego w roku 2005 organy podatkowe niekoniecznie będą stosować tę uchwałę do interpretacji wydawanych po 1 lipca 2007 r. pomimo że brzmienie odpowiedniego przepisu w nowym stanie prawnym zmieniło się nieznacznie. - wyjaśnia prawnik.

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax

Rzeczpospolita 08.11.2008

Kto ma rację w sporze podatkowym: nasze sądy czy trybunał w Luksemburgu

Europejski Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział w swoim orzeczeniu na pytanie: jak przystępujące do Wspólnoty państwa powinny przejmować jej dorobek prawny – pisze Leszek Białoń, doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax.

radca prawny

Dziennik 07.11.2008

Prawnicy pomogą klientom banku, który sprzedawał toksyczne obligacje

Jesteśmy na etapie analizowania dokumentów i przygotowujemy strategię dla osób, którym City Handlowy sprzedawał obligacje Lehmana. – mówi Piotr Woźny, wspólnik zarządzający Kancelarii.