Publikacje

aplikant adwokacki

Dziennik Gazeta Prawna 19.12.2016

Fiskus domyka furtkę do optymalizacji

Od nowego roku wchodzi w życie ustawa z 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1926). W efekcie interpretacje indywidualne wydane przed wejściem w życie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (przed 15 lipca 2016 roku), a które dadzą korzyści podatkowe od 1 stycznia 2017 roku, przestaną chronić podatników. Zmiany przepisów i ich skutki komentuje Tomasz Krzywański z zespołu Private Client.

radca prawny, wspólnik GWW Legal

radca prawny

TELKO.in 15.12.2016

Czy uchylenie decyzji MTR oznacza wsteczne rozliczenia?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C‑231/15 o rozliczenie MTR pomiędzy Petrolotem a Polkomtelem. Trybunał stwierdził zgodność z unijnym prawem wstecznego skutku uchylenia decyzji MTR, stanowiącego podstawę sporu pomiędzy tymi operatorami. Radcowie prawni Rafał Duczek oraz Maciej Doktór analizują, czy i w jakim trybie wsteczne skutki uchylenia decyzji regulacyjnych mogłyby działać na gruncie prawa polskiego.

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax

Rzeczpospolita 13.12.2016

Na zapowiadane korzyści z JPK musimy poczekać

JPK to co do zasady bardzo dobre narzędzie, którego efektem powinno być uszczelnienie systemu podatkowego. Mamy jednak do czynienia z porażką Ministerstwa Finansów, zarówno pod względem przepisów regulujących JPK, jak i rozwiązań informatycznych – pisze Zdzisław Modzelewski.

Puls Biznesu 05.12.2016

Bój z fiskusem dobiega końca

W ostatnim czasie zaczęły pojawiać się interpretacje indywidualne, w których Minister Finansów dokonuje szerszej wykładni pojęcia „pierwszego zasiedlenia”. O zmianie "optyki" resortu i znacznym uproszczeniu analizy opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości pisze Wojciech Dąbrowski.

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax

Dziennik Gazeta Prawna 14.11.2016

Zmiany dotyczące FIZ niezgodne z konstytucją

Artur Cmoch podkreśla, że projekt dot. zmian zasad opodatkowania funduszy inwestycyjnych nie spełnia podstawowych zasad legislacyjnych i w konsekwencji jest niezgodny z konstytucją.