Publikacje

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax

Dziennik Gazeta Prawna 29.12.2014

Upomnienia w sprawie mandatów wystawi skarbówka

Na skutek protestów urzędników minister finansów zwolnił wojewodów z obowiązku wystawiania upomnień (od 1 listopada 2014 r.). Powróci on jednak 1 stycznia 2016 r., lecz zadanie to zostanie przekazane urzędom skarbowym. Będzie to kolejny obowiązek skarbówki, mimo że już dziś 80 proc. należności podlegających egzekucji dotyczy innych spraw niż podatków. Sytuację tę komentuje Andrzej Próchnicki, wspólnik w GWW Tax.

radca prawny, wspólnik GWW Legal

radca prawny

TELKO.in 23.12.2014

Spółdzielnie mieszkaniowe w gąszczu regulacji

Autorzy analizują szczegóły stosowania odpowiednich przepisów prawa w sytuacji przedsiębiorców telekomunikacyjnych, pragnących uzyskać dostęp do zasobów infrastrukturalnych będących własnością spółdzielni mieszkaniowych. Artykuł dostępny jest na portalu TELKO.in tutaj.

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 16.12.2014

Wspólnik nie zawsze musi samodzielnie reprezentować spółkę

Podstawą funkcjonowania spółki jawnej jest wzajemne zaufanie, jakim darzą się jej wspólnicy. Dr Marcin Borkowski wyjaśnia, jak w takiej sytuacji można ustalić zasady reprezentowania spółki, zapewniając przy tym bezpieczeństwo finansowe uczestniczącym w niej osobom.

 

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax

Dziennik Gazeta Prawna 11.12.2014

Fiskus zmienia strategię. Celem ma być wykrywalność zaległości

W przyszłym roku aż 80 na 100 kontroli ma przynieść budżetowi wpływy. Takie wytyczne przekazali dyrektorom izb skarbowych przedstawiciele resortu finansów. Nową strategię komentuje Andrzej Próchnicki, doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax.

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax

Dziennik Gazeta Prawna 11.12.2014

Fiskus zwiększa ostrzał firm

Co najmniej 80 proc. kontroli prowadzonych w 2015 r. przez urzędy skarbowe ma się kończyć domiarem. To konkluzja narady urzędników. 

Niechby kontrole były bardziej skuteczne. Ale mierzmy tę skuteczność za pomocą odpowiednich kryteriów – tak żeby liczyło się nie tylko to, czy podatnik musi dopłacić, ale też to, czy decyzje urzędu są zgodne z prawem i w związku z tym akceptowane przez organy odwoławcze oraz sądy – komentuje Andrzej Próchnicki, doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax.