Publikacje

radca prawny, doktor nauk prawnych, wspólnik GWW Tax

Prawo i Podatki 30.12.2013

Problemy z opodatkowaniem wyrobów węglowych

Nowe regulacje przynoszą znaczące uproszczenie obrotu wyrobami węglowymi pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi lub między pośredniczącymi podmiotami węglowymi a finalnymi nabywcami węglowymi, będącymi jednocześnie podatnikami VAT. Zmiany oznaczają także nowe obowiązki ewidencyjne, które mogą stać się uciążliwe i kosztowne dla pewnej grupy uczestników obrotu wyrobami węglowymi. - dr Tomasz Burczyński, radca prawny GWW Legal.

radca prawny, doktor nauk prawnych, wspólnik GWW Tax

doktor nauk prawnych

Prawo i Podatki 30.12.2013

W jakich przypadkach można podważyć uchwałę

Glosa do postanowienia NSA z 19 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 513/13 - dr Tomasz Burczyński, dr Tomasz Nowak GWW Legal

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Businessman.pl 19.12.2013

A ja rosnę i rosnę...

Spółka cywilna to wygodny i korzystny podatkowo sposób prowadzenia biznesu. Ale może nadejść taki moment, gdy jej forma stanie się zbyt ciasna. – dr Marcin Borkowski, radca prawny GWW Legal w komentarzu dla Businessman.pl

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 19.12.2013

Na spółkę w likwidacji nałożono wiele ograniczeń

Likwidacja spółki z o.o. jest procesem rozłożonym w czasie. Od chwili jej rozwiązania do zakończenia likwidacji mija zazwyczaj kilka miesięcy. W tym okresie spółka może funkcjonować. Czy jednak obowiązują ją wtedy jakieś ograniczenia? – wyjaśnia dr Marcin Borkowski, radca prawny GWW Legal

radca prawny, doktor nauk prawnych

Biuletyn GWW Tax | LISTOPAD 1/2013 10.12.2013

Biuletyn GWW Tax | LISTOPAD 1/2013