Publikacje

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Polskie Radio Jedynka 10.12.2012

Przepisy uniemożliwiające osobom skazanym zasiadanie w radach nadzorczych i zarządach obowiązują również dziś

W „Sygnałach dnia" Michał Sękowski, wspólnik GWW Legal wyjaśnia, że przepisy uniemożliwiające osobom skazanym zasiadanie w radach nadzorczych i zarządach obowiązują również dziś. Całość w kontekście zmian przygotowywanych przez MS.

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 10.12.2012

Nawet 20 tys. zł grzywny grozi prezesowi za drobne uchybienia

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawsze są świadomi tego, że mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, nawet jeżeli dopuszczą się na pozór drobnych uchybień. W jakich sytuacjach może do tego dojść wyjaśnia dr Marcin Borkowski, radca prawny GWW Legal.

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Akademia prawa gospodarczego 26.11.2012

Zła umowa może zwiększyć odpowiedzialność komandytariusza

Wspólnik spółki komandytowej nazywany komandytariuszem ponosi za jej zobowiązania ograniczoną odpowiedzialność, a niekiedy może być z niej zwolniony. Jednak źle zredagowana umowa spółki może w sposób niezamierzony tę odpowiedzialność rozszerzyć – pisze dr Marcin Borkowski, radca prawny GWW Legal.

radca prawny, doktor nauk prawnych

Wolters Kluwer Polska 22.11.2012

Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej

Publikacja opiera się na rozprawie doktorskiej, napisanej przez Izabelę Andrzejewską-Czernek z GWW Tax pod kierunkiem prof. dra hab. Bogumiła Brzezińskiego. Wydawca wskazał, że praca ta stanowi oryginalne, zarówno w formie i treści, monograficzne opracowanie, które imponuje naukową pojemnością.

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax

Dziennik Gazeta Prawna 19.11.2012

Fiskus nie lubi menedżerów

Osoby trudniące się zarządzaniem powinny zastanowić się, czy w ramach wykonywanych czynności można dokonać podziału na usługi zarządcze oraz usługi doradcze. Dzięki takiemu podziałowi, dochody z usług doradczych, które świadczone byłyby w ramach działalności gospodarczej, mogłyby korzystać z opodatkowania według liniowej stawki 19% – felieton Artura Cmocha, wspólnika zarządzającego GWW Tax.