Publikacje

radca prawny, doktor nauk prawnych, of counsel

Dziennik Gazeta Prawna 22.12.2011

Do zawieszenia członka zarządu spółki z o.o. niezbędna jest uchwała

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może przewidywać, że rada nadzorcza ma prawo zawieszania w czynnościach – z ważnych powodów – poszczególnych lub wszystkich członków zarządu. W jakich przypadkach może w praktyce do tego dojść wyjaśnia Marcin Borkowski, radca prawny.

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax

Dziennik Gazeta Prawna 19.12.2011

Problemy z zaliczeniem do kosztów skapitalizowanych odsetek

Artur Cmoch, doradca podatkowy, zwraca uwagę, że w ostatnich miesiącach Naczelny Sąd Administracyjny wydał kilka orzeczeń, których tezy stały w sprzeczności z, wydawałoby się, ugruntowaną linią orzeczniczą. Jedno z tych orzeczeń dotyczyło zasad zaliczania do kosztów skapitalizowanych odsetek, co jest przedmiotem felietonu. „[…] wspomniane orzeczenie burzy dotychczasową praktykę. Wydaje się, iż w takiej sytuacji Minister Finansów powinien wydać ogólną interpretację potwierdzającą dotychczasową praktykę. Wydając taką interpretację Minister zobowiązany jest do uwzględnienia orzeczeń sądów administracyjnych, a te, jak już wspomniano, w większości potwierdzają możliwość rozpoznania kosztów w momencie kapitalizacji odsetek. […]” - puentuje Autor.

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax

Dziennik Gazeta Prawna 21.11.2011

Niekonstytucyjna nowelizacja

Już 4 grudnia wejdzie w życie nowelizacja zmieniająca między innymi przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie warunków zwolnienia przewidzianego dla funduszy inwestycyjnych. Powstaje zasadnicza wątpliwość, czy wprowadzone zmiany są zgodne z konstytucją – pisze Artur Cmoch, doradca podatkowy.

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax

Dziennik Gazeta Prawna 16.11.2011

Restaurowanie zabytków powinno być dotowane

Wywiad z Agnieszką Zawiślańską, prawnikiem z Departamentu Inwestycji Infrastrukturalnych m.in. o potrzebie „uszczelnienia” przepisów w stosunku do obiektów stanowiących materialne ślady przeszłości: „[…] obiekty będące na etapie procedury wpisu do rejestru zabytków, można by aż do czasu zakończenia postępowania objąć tymczasową ochroną właściwą dla zabytków. Działaniom takim powinny towarzyszyć odpowiednie środki pieniężne w formie dotacji tak, aby właściciele zabytkowych obiektów znajdujących się w ewidencjach mogli pozyskać finansowanie celem przywrócenia ich dawnej świetności.”

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax

Dziennik Gazeta Prawna 24.10.2011

Czy podatek dochodowy ma sens

"(...) Całkowite zniesienie podatków dochodowych z pewnością stanowiłoby rewolucję i w najbliższym czasie tego typu rozwiązania nie należy się spodziewać. [...] zacznijmy więc od naprawy obecnego systemu. Konieczne jest przyjęcie nowej ustawy, która zawierać będzie wspólne przepisy dotyczące wszystkich podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej, bez względu na formę jej prowadzenia. (...)" - tłumaczy doradca podatkowy, Artur Cmoch.