Publikacje

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Rzeczpospolita 29.12.2010

Obowiązki dostawców były zbyt rygorystyczne

W noweli do niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, czyli w ustawie zmieniającej wysokość VAT, znalazł się przepis wprowadzający do prawa telekomunikacyjnego art. 61a, który przewiduje uproszczony sposób wykonywania obowiązków informacyjnych przez operatorów wobec abonentów. […] Dostawca nie musi więc informować indywidualnie każdego abonenta o zmianie w umowie bądź w cenniku wynikającej ze zmiany stawki VAT. Wystarczy, że o zmianie poinformuje na swojej stronie internetowej czy w prasie. – skutki podwyżki VAT w branży TMT wyjaśnia radca prawny, Wacław Knopkiewicz.

radca prawny

Dziennik Gazeta Prawna 28.12.2010

Wytwarzanie energii z biogazu będzie działalnością regulowaną

Organem rejestrowym dla przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego lub produkcją z niego energii elektrycznej jest Prezes Agencji Rynku Rolnego. [...] Uzyskanie wpisu do rejestru Prezesa ARR, nie jest obarczone tak surowymi wymaganiami jak uzyskanie koncesji wydawanej przez Prezesa URE. Skutkiem braku rejestracji będzie odmowa wydania świadectwa pochodzenia dla biogazu rolniczego lub wyprodukowanej z niego energii elektrycznej. Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej prawem rejestracji stanowi również wykroczenie, podlegające karze ograniczenia wolności albo grzywny. – komentarz Arkadiusza Faleckiego, eksperta z Departamentu Paliwowo-Energetycznego nt nowelizacji prawa energetycznego w obszarze biogazu.

radca prawny, doktor nauk prawnych, wspólnik GWW Tax

Rzeczpospolita 20.12.2010

Autonomia informacyjna

Tomasz Burczyński, radca prawny z Kancelarii zastanawia się czy warto kwestionować konstytucyjność regulacji prawnych dających szerokie kompetencje administracji skarbowej, skoro w ich miejsce mogą pojawić się nowe zapisy, idące jeszcze dalej.

doradca podatkowy, wspólnik zarządzający GWW Tax

Dziennik Gazeta Prawna 13.12.2010

Jeszcze o przepisach przejściowych

Nowelizacja przepisów z zakresu podatku od towarów i usług nie uwzględniła m.in. sytuacji przedsiębiorców, którzy w trybie zamówień publicznych zawarli długoterminowe umowy. Ciężar podwyższonego VAT spadnie na barki przedsiębiorców, podczas gdy zgodnie z naczelną zasadą systemu VAT, podatek ten obciąża konsumpcję, zatem kwota VAT w żaden sposób nie może być ponoszona przez podmiot, który wykonuje świadczenie. Nasuwa się pytanie, czy polski ustawodawca nie mógł skorzystać z rozwiązań, jakie zostały zastosowane przez inne kraje UE? – zastanawia się Artur Cmoch, doradca podatkowy.

doradca podatkowy, wspólnik GWW Legal

Rzeczpospolita 29.11.2010

Unia chce lepiej zwalczać wyłudzanie podatku

Idea utworzenia Eurofisc zasługuje na pewno na poparcie, ale nie przyczyni się to do wyeliminowania przestępstw karuzelowych. Są trudne do wykrycia, gdyż tego typu „łańcuszki” tworzone są często tylko dla jednej, dwóch transakcji, a następnie znikają. Niejednokrotnie są do nich wciągane uczciwe i nie świadome tego firmy. – wyjaśnia Mirosław Barszcz, doradca w Kancelarii, były wiceminister finansów.