Publikacje

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Gazeta Prawna 30.12.2008

Na odrolnieniu gruntów skorzystają nie tylko inwestorzy

Paweł Wójcik, radca prawny komentuje nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - Sejm odrzucił w dniu 19 grudnia 2008 roku prezydenckie weto dotyczące nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która w uproszczeniu mówiąc powoduje automatyczne odrolnienie gruntów położonych w granicach miast a ponadto zwalnia z obowiązku zyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów klasy IV-VI położonych na pozostałych terenach. Decyzję sejmu należy przyjąć z radością, gdyż w ogromnym stopniu uprości proces budowlany i ułatwi życie inwestorom, a przy tym nie naruszy żadnego uzasadnionego interesu społecznego czy też innego interesu. Miasta nie zostały powołane aby być bazą dla produkcji rolnej, a argumenty środowiska urbanistów, iż nowelizacja spowoduje niekontrolowaną urbanizację, które widocznie podzielił Pan Prezydent, były całkowicie nieracjonalne. Jakakolwiek zabudowa musi respektować zasady ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i z tego punktu widzenia ewentualne obawy są niezasadne. (...) Dzięki zmianom w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych inwestorzy unikną niezwykle mozolnej dwuetapowej procedury przekwalifikowania gruntów na cele budowlane.

radca prawny

Gazeta Wyborcza 10.12.2008

Dla klientów podział TP to same korzyści

Z Piotrem Woźnym i Wacławem Knopkiewiczem o separacji funkcjonalnej TP rozmawia Przemysław Poznański - (…) Nie chodzi tylko o to, by wydać decyzję o podziale i wydzielić jednostkę hurtową, bo to za mało. (...) musi to być jednostka rzeczywiście niezależna od spółki macierzystej, która będzie podlegać niezależnemu nadzorowi, zaś system motywacyjny jej pracowników będzie premiował sprzedawanie usług hurtowych również operatorom alternatywnym.

Wywiad ukazał się w Gazecie Wyborczej z dnia 10 grudnia 2008 r.

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Rzeczpospolita 08.12.2008

Nie widziałeś księgi wieczystej, nie kupuj

Bezpieczeństwo transakcji zależy od wielu czynników. Z punktu widzenia przepisów administracyjnych lokal mieszkalny z rynku wtórnego wydaje się inwestycją bezpieczniejszą, ponieważ znajduje się w domu wybudowanym na podstawie wcześniej uzyskanych pozwoleń, uzgodnień czy stanowisk właściwych organów. Ponadto, zapewne wydano w stosunku do niego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Nabycie lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym z tej perspektywy jest bardziej ryzykowne: nie mamy pewności czy deweloper zrealizuje inwestycję całkowicie zgodnie z przepisami budowlanymi. To jednak raczej obawa psychologiczna, ponieważ sporadycznie dochodzi do sytuacji, w których proces budowlany odbywał się bez uzyskania wszelkich potrzebnych rozstrzygnięć administracyjnych. - wywiad z radcą prawnym Markiem Szymankiem.

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Gazeta Prawna 27.11.2008

Czy spółka gminna musi naliczyć oprocentowanie raty

W cyklu 'Akademia biznesu i prawa gospodarczego' radca prawny, Marek Szymanek wyjaśnia, czy utworzona przez gminę spółka jest zobligowana – w związku ze sprzedażą nieruchomości – do stosowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

radca prawny, wspólnik GWW Legal

Gazeta Prawna 25.11.2008

Sąd nie może wyjść poza granice żądania pozwu

W postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (jak w każdym postępowaniu procesowym) żądanie pozwu podlega uwzględnieniu, jeżeli zostanie udowodnione. Zgodnie z art. 321 § 1 KPC – żądanie określa powód, a sąd jest nim związany. Konsekwentnie zatem uwzględnienie powództwa może nastąpić tylko wówczas, gdy ustalony przez sąd rzeczywisty stan prawny nieruchomości okaże się tożsamy ze stanem objętym żądaniem pozwu, w przeciwnym bowiem razie sąd orzekałby o przedmiocie nie objętym żądaniem. W konkluzji wypada jeszcze wskazać, iż gdyby Ustawodawca chciał objąć sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej wyjątkiem od zasady związania sądu żądaniem pozwu, uczyniłby to tak, jak uczynił w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 4771 KPC). - wyjaśnia radca prawny, Paweł Wójcik.